Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

e-Fatura

e-Fatura, Gib standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, güvenilir olarak mühürlenmiş, gönderen ve alıcı firma arasında zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir. e-Faturalarınızı e-fatura formatında düzenleyerek 10 yıl boyunca arşivleyebilirsiniz.
 • Ürün Kodu : WFE1
 • Etiketler : e-Fatura , e-Arşiv , e-Arşiv Fatura , e-Defter Saklama , e-Defter , e-İrsaliye , e-Makbuz , e-SMMM , e-Müstahsil , e-Mutabakat
 • Özellikler
 • Ücretsiz Tanıtım

e-Fatura Nedir?

Ücretsiz Tanıtım

Aydınlatma Metnini

Ücretsiz Tanıtım Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Niltek Bilgi İşlem ve Yazılım Ticaret Anonim Şirketi (Niltek Bilişim) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki Ücretsiz Tanıtım Formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, telefon, e-posta adresi, bulunduğunuz ülke ve şehir kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması, ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, reklam ve kampanya faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak ve iletişim bilgileriniz sizlere ticari elektronik ileti gönderebilmek amacıyla açık rızanıza dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Söz konusu kişisel veriler, ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse öngörülen süre kadar; eğer süre öngörülmemiş ise meşru menfaatimiz devam ettiği süre boyunca aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak saklanmaktadır.

 • Akınsoft’un uygulamaları
 • Uygulanan ticari teamüller
 • İlgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı süreleri
İşbu süreler sonunda saklanan kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirmektedir.

Veri sahibi olarak KVKK ve GDPR çerçevesinde;

 • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin bir kopyasını talep etme,
 • Yanlış olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kişisel verileriniz mevcut ise, şirketimizden bunun düzeltilmesini talep etme, aynı zamanda eksik olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kişisel veriniz mevcut ise, şirketimizden bunun tamamlanmasını talep etme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizden kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin doğru olduğuna itiraz etmeniz veya işleme faaliyetinin hukuksuz olması ancak kişisel verilerinizin silinmesini arzu etmemeniz halinde, kişisel verilerinizin işlenmesine sınırlama getirilmesini talep etme,
 • Rızanızı, etkisi geleceği kapsayacak şekilde (o tarihe dek yapılan veri işleme faaliyetlerinin meşru kalması kaydıyla) istediğiniz zaman geri çekme,
 • Kişisel verilerinizi geçerli veri koruma yönergelerine aykırı olarak işlediğimiz kanaatindeyseniz, öncelikle Avrupa Birliği’nde yaşıyorsanız mutat meskeniniz veya işyeriniz olan veya veri koruma ihlalinin gerçekleştiğini düşündüğünüz Üye Ülke’deki ilgili denetim düzenleyici otorite olmak üzere, yetkili düzenleyici otoritede şikâyette bulunma,
haklarına sahipsiniz.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, Selahattin Pınar Cad. Kemer İş Hanı No:15 / 1 Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvk@niltekbilisim.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.

Akınsoft İstanbul | Niltek Bilgi İşlem ve Yazılım Ticaret A.Ş.

E-bülten Aboneliği

Haber, Duyuru, ve her türlü gelişmeden haberdar olmak için e-bülten aboneliğini yaptırınız